Päivä: 30.8.2017

IDEALAATIKKO

Hyvä SATYn jäsen, pidimme kesäleirillä pienen aivoriihen, jossa mietimme mahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Keskustelu oli vilkasta ja välillä jopa kiihkeän innokasta – ja se venyi lähes parituntiseksi. Saimme kirjatuksi muutamia mainioita ideoita,