Airedalenterrierien pentukuolleisuus -tiedote

Airedalenterrierien pentukuolleisuus -tiedote

Airedalenterriereiden pentukuolleisuustutkimuksessa on todettu perinnöllistä keuhkojen kehittymättömyyttä

Eviran Patologian tutkimusyksikössä aloitettiin vuonna 2007 selvitys airedalenterriereillä pentukuolleisuutta aiheuttavista syistä.

Yksittäisten eri kuolinsyiden lisäksi osalla pennuista on todettu kehittymättömyytenä ilmenevää häiriötä keuhkojen kehityksessä, joka oireilee vaikeutuneena hengityksenä johtaen kuolemaan yleisimmin tuntien tai muutaman vuorokauden kuluttua syntymästä. Keuhkojen kehittymättömyyteen menehtyneitä pentuja on lähetetty tutkittavaksi kahdeksasta eri pentueesta. Näiden pentujen kudostason muutokset ovat olleet yhteneväisiä.

Koirien keuhkojen kehityksen viimeinen vaihe tapahtuu syntymän jälkeen ja siihen voi vaikuttaa useat tekijät, esim. infektiot, heikko yleistila, ennenaikainen syntymä tai muut kehityshäiriöt, mitkä voivat estää normaalin keuhkojen kehityksen. Olemme ruumiinavauksissa todenneet keuhkojen kehittymättömyyttä monen eri koirarodun yksittäisillä pennulla, joista osa selittyy näillä altistavilla tekijöillä. Kahdella rodulla, norwichin- ja airedalenterriereillä, olemme todenneet keuhkojen kehittymättömyyttä, joka vaikuttaisi olevan perinnöllistä.

Airedalenterrieri pentujen keuhkomuutokset poikkeavat jonkin verran norwicheilla esiintyvästä keuhkojen kehittymättömyydestä, joten on todennäköistä, että näiden taustalla vaikuttavat eri geneettiset tekijät. Tarkkaa solutason mekanismia ei vielä tällä hetkellä tiedetä kummallakaan rodulla. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Helsingin Yliopiston ja Folkhälsanin Koirien geenitutkimusryhmän kanssa ja tarkoituksena on löytää sairautta aiheuttava geenivirhe. Geenitutkimuksessa hyödynnetään sekä Eviraan että Koirien geenitutkimusryhmälle lähetettyjä näytteitä. Geneettiset tutkimukset on aloitettu ja tuloksista tullaan informoimaan tutkimuksen edetessä. Geenivirheen tunnistaminen auttaa selvittämään sairauden mekanismia eli miksi keuhkot eivät sairastuneilla kehity normaalisti. Geenivirheen löytäminen mahdollistaa geenitestin kehittämisen jalostuksen avuksi, jolloin sairaiden pentujen syntyminen voidaan estää.

Mikäli pentuja menehtyy voi kasvattaja edelleen halutessaan lähettää ne tutkittavaksi Helsingin Eviran Seuraeläinpatologian laboratorioon. Pennuille tehdään täydellinen ruumiinavaus ja kasvattajalle lähetetään kirjallinen tutkimusseloste.

Oheisista linkeistä löytyy yleistä lisätietoa Evirassa tehtävistä tutkimuksista ja hinnasto.

 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/harrastuselainten-hyvinvointi-ja-terveys/

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/lista.php?source=1&order=a

Miten toimia, kun pentu kuolee tai syntyy kuolleena ja haluatte lähettää sen tutkittavaksi?

Tutkittavaksi lähetettävä pentu tulisi toimittaa mahdollisimman nopeasti, jäähdytettyinä, sanomalehteen käärittynä kylmävaraajalla varustetussa kylmälaukussa tai laatikossa, joko Matkahuollon kautta osoitteella, EviraSeuraeläinpatologia, Matkahuolto, Helsinki, tai pennun voi myös itse tuoda tutkittavaksi, Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki.

Pennun mukana tulee olla täytettynä Evira.fi sivuilta saatava seuraeläinten ruumiinavauslähete

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elaintautitutkimus/ Mikäli lähetteen käytössä on ongelmia, voitte liittää mukaan vapaamuotoisen kirjeen, jossa kerrotte mahdollisimman yksityiskohtaisesti nartun synnytyksestä, pennun oireista, mahdollisesta lisäruokinnasta ja lääkityksistä.

Mikäli pentu tai pennut kuolevat viikonlopun aikana, tulisi ne säilyttää jääkaappilämpötilassa ja lähettää / toimittaa Eviraan seuraavana arkipäivänä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Kati Dillard, kati.dillard(at)evira.fi, tel. 050 354 4607

Marjukka Anttila, marjukka.anttila(at)evira.fi

Marjo Hytönen, marjo.hytonen(at)helsinki.fi, tel. 029 4125779

Hannes Lohi, hannes.lohi(at)helsinki.fi