Anna lupa PLN kartoitukseen

Anna lupa PLN kartoitukseen

Olemme saaneet tietoja PLN- sairaudesta maailmalta ja Suomesta, ja sairaus näyttää olevan melko yleinen. Yhdistys tekee PLN-tutkimuksen (munuaisten proteiinikato) Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmän kanssa.  Tutkimusryhmältä saamiemme tietojen mukaan n. 150 koiralta puuttuu lupa geenitestitulosten luovuttamiseen yhdistykselle tutkimuksen jälkeen.  Näytteitä, joista lupa puuttuu ei tutkita. Kaiken kaikkiaan, mukaan lukien nämä 150 koiraa, tutkittavia näytteitä olisi noin 500.

 

Jotta tutkimus olisi mahdollisimman kattava, pyydämme päivittämään tutkimusryhmälle lähetettyjen koirien tiedot ja luvan näytteen testitulosten jakamista varten. Ensisijaisesti tiedot kannattaa päivittää sähköistä lomaketta käyttäen osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50742/lomake.html, jolloin samalla on mahdollisuus päivittää niin koiran terveystiedot kuin omistajan yhteystiedot. Testituloksen jakamiseen tarvittavan luvan voi päivittää myös sähköpostitse lgl-kyselyt@helsinki.fi. Lähetä sähköpostissa seuraavat tiedot: i) koirasi nimi ii) rekisterinumero ja iii) viesti: ”koirani PLN geenitestin tulokset voi luovuttaa yhdistykselle”. Jos olet epävarma, oletko aiemmin antanut luvan tietojenluovutukseen, voi asiaa tiedustella osoitteesta lgl-kyselyt@helsinki.fi.

 

Uudessa tutkimuksessa saamme kartoitettua geneettisesti sairaat, kantajat ja terveet. Geenitestin tulokset voidaan ottaa huomioon jalostustyössä. Tulokset luovat myös pohjaa niiden kliinisen merkittävyyden arvioimiseksi: kuinka usein esimerkiksi geneettisesti sairaat tai kantajat sairastuvat rodussa. Sinun vastauksesi ja lupasi on tärkeä.