Esitys syyskokoukselle 28.10.2018 Taina Lundelinin testamenttirahaston säännöiksi