Hallituksen kokouksen (1.11.2016) uusi esitys syyskokoukselle: JTO:n ja PEVISA:n jatkaminen

Hallituksen kokouksen (1.11.2016) uusi esitys syyskokoukselle: JTO:n ja PEVISA:n jatkaminen

HALLITUKSEN KOKOUKSEN ( 1.11.2016 ) UUSI ESITYS SYYSKOKOUKSELLE:

JTO:n ( Jalostuksen tavoiteohjelma) ja PEVISA:n ( Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) jatkaminen:

Hallitus on kokouksessaan (10.10.) päättänyt esittää yhdistyksen syyskokoukselle JTO:n (ollut nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla) hyväksymistä siten, että siihen voidaan tehdä Suomen Kennelliiton esittämät mahdolliset muutokset jälkikäteen.

Kennelliiton puolelta on JTO ja PEVISA –esityksemme käyty läpi. Palautteessa on todettu, että paljon hyvää ja töitä on tehty, mutta vielä on korjattavaakin. Kaiken tämän johdosta Kennelliiton puolelta on ehdotettu, että hallitus tekisi syyskokoukselle uuden esityksen asian eteenpäin viemiseksi. Heidän ehdotuksensa on, että syyskokous päättäisi esittää Kennelliitolle, että nykyistä JTO:ta ja PEVISAA jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2017 loppuun ja täydennetty JTO ja PEVISA –esitys käsiteltäisiin vuoden 2017 kevätkokouksessa. Kennelliiton mukaan tällaisia päätöksiä on tehty paljonkin vastaavissa tilanteissa. Näin yhdistys saa enemmän aikaa saattaa esitys sellaiseen kuntoon, että sillä on mahdollisuus mennä läpi Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsittelyssä. Vaikka JTO ja PEVISA –esityksen lopullinen käsittely siirtyisi vuoden 2017 puolelle, asiasta on mahdollisuus keskustella jo nyt syyskokouksessa.

Hallituksen esitys (uusi, mikä korvaa hallituksen 10.10.2016 tehdyn päätösesityksen):

Hallitus esittää syyskokoukselle, että syyskokous esittää Kennelliitolle, että rotumme nykyistä JTO:ta ja PEVISAA jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2017 loppuun. Korjattu ja täydennetty (Kennelliiton esittämin muutoksin) JTO ja PEVISA –esitys tuodaan kevätkokouksen 2017 päätettäväksi.