Hallituksen päätöksiä, kokous 13.12.2016 ( 11/ 2016 )

Hallituksen päätöksiä, kokous 13.12.2016 ( 11/ 2016 )

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

Kokous 13.12.2016 ( 11/2016 )

1) Todettiin yksi eronnut jäsen ja yksi osoitteenmuutos.

2) Merkittiin tietoon saatetuksi jalostustoimikunnan kokouksen (12.12.) muistio ja hyväksyttiin siihen liittyvä aikataulu ( JTO:n työstäminen, aikataulu, kasvattajatapahtuma), annettiin ero Pirjo Hjelmille jalostustoimikunnan jäsenyydestä.

3) Täydennettiin leiritoimikuntaa Jonna Rosenbladilla ( kesäleiri 26.-30.7.2017).

4) Merkittiin tietoon saatetuksi Koiramessut 2016 ( Rotutorilla toimihenkilöinä olivat Heidi Niinistö, Riitta Levänen ja Leena Lindholm, lisäksi päivystysvuorossa oli yhdistyksen jäseniä). Hallitus kiittää näitä vastuuhenkilöitä ja haluaa myös osoittaa kiitokset Kennelliitolle järjestelyistä.

5) Merkittiin tietoon saatetuksi myös kiitokset hyvin onnistuneesta 70 –vuotisjuhlasta Hotelli Haagassa 5.11.2016.

6) Päätettiin anoa Y –tunnusta yhdistykselle.