Hallituksen Päätöksiä, Kokous 13.2.2018 2/2018

Hallituksen Päätöksiä, Kokous 13.2.2018 2/2018

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

Kokous 13.2.2018 (2/2018)

1) Hallitus hyväksyi osaltaan toimintakertomuksen vuodelta 2017.

2) Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2017 ja hallitus allekirjoitti sen ja jätti toiminnantarkastajien tarkastuksen jälkeen kevätkokouksen vahvistettavaksi.

3) Käytiin läpi kevätkokouksen esityslistaa.

4) Todettiin erikoisnäyttelyn tilanne. Näyttelytoimikunnan edustaja oli
kokouksessa mukana.

5) Merkittiin tietoon saatetuksi uusien kotisivujen suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavan Verkkotaikureiden viimeiset tiedotteet.

6) Käsiteltiin Laura Mäenpään ja Birgitta Saikon aloitteet kevätkokoukselle.

7) Todettiin, että Riitta Levänen on osallistunut 6.2. Palveluskoiratapahtuman
työryhmän kokoukseen.