Hallituksen Päätöksiä, Kokous 13.3.2018 3/2018

Hallituksen Päätöksiä, Kokous 13.3.2018 3/2018

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

Kokous 13.3.2018 (3/2018)
1) Käsiteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, jotka esitetään vuosikokoukselle.
2) Käytiin läpi vuosikokouksen esityslista ja tehtiin tarvittavat hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
3) Todettiin erikoisnäyttelytoimikunnan talousarvio erikoisnäyttelystä, ja päätettiin, että puheenjohtaja tekee huvilupa-anomuksen poliisille.
4) Todettiin vastaus maailmanlaajuisen käyttökoirien perustamisesta Uwe J. Geyeriltä, perustamiskokous on Saksassa 6.-7.10.2018. Todettiin myös, että SATY ry:tä pidetään asiasta ajantasalla.