Hallituksen päätöksiä, kokous 31.1.2017 (2/2017)

Hallituksen päätöksiä, kokous 31.1.2017 (2/2017)

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

Kokous 31.1.2017 (2/2017)

1) Otettiin yhdistykseen viisi uutta jäsentä, joista kolme on perhejäsentä. Todettiin viisi eronnutta jäsentä, kolme osoitteen muutosta ja yksi puhelinnumeron muutos.

2) Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi su 12.3.2017 klo 14 alkaen ja paikaksi Etelä-Hämeen kennelpiirin tilat Hämeenlinnassa.

3) Laadittiin jäsenkirjeen sisältö.

4) Todettiin, että Kesäleiristä 2017 tulee ilmoitus Karvakuono –lehteen ( 1/2017) sekä yhdistyksen kotisivuille.

5) Todettiin, että Kasvattajatapahtumaan osallistui 22 jäsentä. Hallitus piti tapahtumaa tarpeellisena, palaute on ollut hyvä.