Hallituksen päätöksiä, kokous 7.11.2017 (11/2017)

Hallituksen päätöksiä, kokous 7.11.2017 (11/2017)

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ:

Kokous 7.11.2017 ( 11/2017 )

1) Päätettiin pyytää tarjousta yhdistyksen kotisivujen uusimisesta.

2) Kirjattiin ”Ideariihestä” saadut ehdotukset ja ideat.

3) Todettiin jalostustoimikunnalta tullut muistio ” Silmätarkastusten tärkeydestä”, jonka yhteydessä hallitus päätti: ” Hallitus pitää silmätarkastuksia tärkeinä, kuten JTK. Hallitus edellyttää ja vaatii, että kasvattajat tekevät kaikkensa, että etenkin niiden koirien, joissa on todettu retinopatia / PRA, jälkeläiset saadaan silmäpeilattua. On ensiarvoisen tärkeä, että koirat, joilla on verkkokalvomuutoksia, löydetään. Vain siten päästään tutkimuksessa eteenpäin.” ( Puheenjohtaja pitää valitettavana, että tämän kohdan ennakkoinformointi oli puutteellinen, koska siitä puuttui sana ”kasvattajat”. Kokouksessa päätettiin yllä olevan kohdan 3 mukaisesti.)

4) Hyväksyttiin Taina Lundelinin testamenttirahaston säännöt.

5) Käytiin läpi syyskokouksen asiat, ja tehtiin kokoukselle tarvittavat esitykset.Todettiin, ettei yhdistyksen hallitukselle ole määräpäivään mennessä tullut yhtään säännöistä nimettyä esitystä.