Hallituksen päätöksiä (pöytäkirjaote), kokous 1.11.2016 (10/2016)

Hallituksen päätöksiä (pöytäkirjaote), kokous 1.11.2016 (10/2016)

Hallituksen päätöksiä (pöytäkirjaote):

Kokous 1.11.2016 ( 10/2016)

1) hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja todettiin kaksi eronnutta jäsentä,

2) tehtiin uusi esitys syyskokoukselle JTO:n käsittelyn pohjaksi ( korvasi 10.10. hallituksen tekemän esityksen): Hallitus esittää syyskokoukselle, että syyskokous esittää Kennelliitolle, että rotumme nykyistä JTO:ta ja PEVISA:a jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2017 loppuun. Korjattu ja täydennetty ( Kennelliiton esittämin muutoksin) JTO- ja PEVISA –esitys tuodaan kevätkokouksen 2017 päätettäväksi,

3) leiritoimikuntaan valittiin Paula Hiltunen, Tarja Kallio ja Hannele Vihervaara,

4) päätettiin ansiomerkkien saajista ( Jukka Kemppainen, Heidi Kostamo, Leena Lindholm, Kaija Mallat, Heidi Niinistö, Ritva Pesonen, Minna Pohjolainen) ja käytiin 70 –vuotisjuhlaohjelma läpi,

5) käytiin läpi hallituksen valmistelemat muut syyskokouksen asiat: mm. todettiin, ettei hallitukselle ole määräaikaan mennessä tullut esityksiä syyskokouksen päätettäväksi ja päätettiin esittää jäsenmaksuja vuodelle 2017 seuraavasti:

– vuosijäsen 28€

– perhejäsen 5€

– ainaisjäsen 280€