Hallituksen tiedote 21.9.2016

Hallituksen tiedote 21.9.2016

HALLITUKSEN TIEDOTE

Yhdistyslaki (35§) antaa tietyt tehtävät yhdistyksen hallitukselle. Laissa sanotaan, että ”hallitus edustaa yhdistystä”. Ennen kaikkea hallitus hoitaa yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat.

SATY:n hallitus tiedottaa jäsenkuntaansa säännöllisesti kokousraporteillaan kotisivuilla ja lisäksi Karvakuono-lehdessä. Myös monet yhdistyksessä esille tulevat käytännön asiat edellyttävät hallituksen aktiivista toimintaa. Työn paljoudesta kertoo sekin, että kokoonnumme 3-4-tuntisissa palavereissa kuukausittain. Kaikki varmaan ymmärtävät, että työsarkaa yhdistyksen hallituksella on riittämiin.

Tärkeää on myös se, että asioissa, jotka ovat keskeneräisiä ja koskettavat esim. yksityistä henkilöä, olemme erityisen huolellisia. Tällaisista asioista ei tule hallituksenkaan informoida julkisesti ennen kuin viimeinenkin viranomaispäätös on saapunut ja kaikki on selvää. Tätä käytäntöä ohjaa ns. sisäänkirjoitettu eettinen ohje, joka sitoo meitä kaikkia, hallitus mukaan lukien.

Jalostustoimikunnastamme erosi kaksi jäsentä 4.9. omalla eroilmoituksellaan. Mielestäm- me se oli menetys yhdistyksellemme. Hallituksen tehtävänä on kuitenkin varmistaa jalostustoimikunnan toimivuus ja se, että tärkeät työt tulevat tehdyiksi siitä huolimatta, että kaksi jäsentä on eronnut. Hallitus haluaa tiedottaa, että JTO on työn alla. Määräpäivään mennessä se saadaan hallituksen käsittelyyn. Näin ollen hallituksen esitys valmistuu yhdistyksen syyskokoukselle.

Haluamme vielä korostaa, että hallituksen viralliset informaatiokanavat ovat yhdistyksen kotisivut ja Karvakuono-lehti. Facebook-sivuja emme käytä. Facebook toimii keskustelu- foorumina yhdistyksen jäsenten kesken. Kotisivuiltamme ja Karvakuonosta löytyvät hallituksen jäsenten yhteystiedot. Ne ovat kaikkien jäsenten käytössä silloin, kun kysyttävää tai palautteen antamista ilmenee.

Hallitus toivoo asiallista keskustelua, toistemme kunnioittamista ja sitoutumista yhteisen asiamme eteen. Toteamme lopuksi, että hallitus on sitoutunut tehtäväänsä, edustamaan SATY:ä ja se pyrkii vilpittömästi ja kaikin tavoin edistämään jäsenistönsä ja airedalenterrierirodun etua.

 

 

SATY:n hallitus