Jalostustoimikunnan tiedote 17.6.2016

Jalostustoimikunnan tiedote 17.6.2016

Jalostustoimikunta tiedottaa

Maria Kaukonen Helsingin yliopistosta Hannes Lohen ryhmästä on tiedottanut jalostustoimikuntaa PRA-tutkimuksen etenemisestä. Kahden sairaan koiran näytteet ovat olleet eksomisekvensoinnissa, mutta valitettavasti tuloksia ei ole vielä saatu analysoitaviksi. Aineiston validoinnissa menee helposti muutama kuukausi aikaa, jonka vuoksi uutta tietoa sairauden periytyvyydestä ei ole saatavilla ainakaan ennen syksyä. Tiedotamme asiasta heti kun saamme lisää raportoitavaa.

Sairastuneilla koirilla verkkokalvomuutokset on havaittu noin kolmen vuoden iässä. Kasvattajapäivillä sovittiin, että uroksia ei käytettäisi jalostukseen ennenkuin ne on silmäpeilattu terveiksi kolmevuotiaina. Jalostustoimikunta suosittelee samanlaista käytäntöä myös narttujen osalta. Silmäpeilaustulos on voimassa vuoden ajan kuten ennenkin.

Jalostustoimikunta on ollut yhteydessä Saksan Airedalenterrieriyhdistykseen, josta kerrottiin että useiden vuosien tutkimustyön jälkeenkään airedalenterriereiden PRA:n periytymisestä ei ole saatu selvyyttä eikä geenitestiä täten ole voitu kehittää.

Hannes Lohen tutkimusryhmä tarvitsee silmätutkimusta varten edelleen näytteitä ja silmäpeilauslausuntoja sairaiden koirien ja niiden lähisukulaisten (sisarukset, vanhemmat, jälkeläiset) lisäksi myös terveistä, yli kuusivuotiaista koirista.

Jos silmäsairas koira joudutaan lopettamaan ja omistaja on halukas luovuttamaan sen Helsingin yliopistolle tutkimusta varten, ottakaa yhteyttä Maria Kaukoseen p. 02 9412 5678. Mikäli lopetus joudutaan tekemään virka-ajan ulkopuolella, ottakaa yhteyttä Kaisa Saloon (kaisa.salo@icloud.com)

 

Ystävällisin terveisin,

SATY:n Jalostustoimikunta

Pirjo Hjelm

Kaisa Railo

Kaisa Salo