Johtokunnan päätöksiä, kokous 19.1.2016 ( 1/2016 )

Johtokunnan päätöksiä, kokous 19.1.2016 ( 1/2016 )

JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ: Kokous 19.1.2016 ( 1/2016):

1) Hyväksyttiin yhdistykseen kuusi uutta jäsentä.

2) Päätettiin, että myös johtokunnan varajäsenet kutsutaan kokouksiin ja todettiin, milloin ja miten varajäsenet korvaavat varsinaiset jäsenet viimeksi mainittujen poissaollessa.

3) Päätettiin, että johtokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti ”fyysisinä kokouksina” mutta myös muut kokouskäytännöt ovat mahdollisia ( sähköposti, puhelin, skype ).

4) Valittiin toimihenkilöt vuodeksi 2016: varapj ja jäsensihteeri Riitta Levänen, sihteeri Leena Lindholm, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Pirkko Kanervo-Nyman, pentuneuvojat Kaisa Railo ja Virpi Suikkanen, myyntiartikkelien hoitaja ja facebook –sivujen hoitaja Katja Vottonen, nettisivujen päivittäjä Pirkko Eloranta, webmaster Mika Vilkko, emännät Tarja Kallio ja Hannele Vihervaara. ( listaa täydennetään seuraavassa kokouksessa)

5) Päätettiin siirtää jalostustoimikunnan valinta seuraavaan kokoukseen, todettiin lisäksi, että leiritoimikunnassa ( valittiin joulukuussa 2015) ovat Paula Hiltunen, Tarja Kallio, Hannele Vihervaara ja Jukka Kemppainen (pj) ja päätoimittajana (Karvakuono) jatkaa Anu Manninen, joka valitsee tarvittavat avustajat.

6) Nimettiin alaosastojen yhdyshenkilöt: Virpi Suikkanen (Etelä-Karjala), Emmi Savolainen (Jyväskylä), Tuula Parkkonen-Suhonen (Kuopio), Kaisa Salo (Tampere) ja Heidi Kostamo (Turku). (listaa täydennetään seuraavassa kokouksessa)

7) Päätettiin vuosikokouksen paikaksi Haagan VPK:n juhlasali ja että kokous alkaa klo 15.00. Kokouspäivä oli jo aiemmin päätetty (10/2015).

8) Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015 ja esitetään se vuosikokoukselle.

9) Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja esitetään se vuosikokoukselle.

10) Päätettiin jäsenkirjeen sisällöstä, kirje lähetetään jäsenille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11) Päätettiin, että vuoden 2016 kesäleirin paikka on Västankvarn Gård Inkoossa. Leiritoimikunta suunnittelee ohjelman ja laatii leiristä talousarvion.

12) Päätettiin suunnitella yhdistyksen 70 –vuotisjuhlaa marraskuuhun 2016 samalle päivälle syyskokouksen kanssa.

13) Todettiin, että kasvattajapäivät pidetään 5.3. Kauniaisissa. Luennoitsijoina ELL Elina Pietilä ja prof. Lohen tutkimusryhmästä tutkija Maria Kaukonen sekä Laura Mäenpää kertoo koira- kannan kartoituksista.

14) Todettiin, että seuraavan aineiston (Karvakuono 1/2016) tulee olla päätoimittajalla 15.2. mennessä.

15) Päätettiin lopettaa yhdistyksen Danske Bankissa olleet tilit ja avata uusi tili Nordeassa.

16) Todettiin saapunut ja lähtenyt posti.

17) Päätettiin seuraavista johtokunnan kokouksista 2.2. ja 25.2.2016.