Johtokunnan päätöksiä,kokous 2.2.2016 ( 2/2016 )

Johtokunnan päätöksiä,kokous 2.2.2016 ( 2/2016 )

JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ:

Kokous 2.2.2016 (2/2016)

1) Hyväksyttiin yhdistykseen kaksi uutta jäsentä.

2) Käsiteltiin vuoden 2016 talousarvio ja esitetään se vuosikokoukselle.

3) Käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2015, allekirjoitettiin se ja esitetään vuosikokoukselle.

4) Käytiin läpi vuosikokouksessa jaettavat palkinnot, päätettiin, että lista palkinnoista toimitetaan puheenjohtajalle 17.2. mennessä. Puheenjohtaja tilaa palkinnot.

5) PEKO-yhteyshenkilöksi (SPKL:n) valittiin Jonna Rosenblad.

6) Käytiin läpi jäsenkirje (1/2016) ja tehtiin korjaukset.

7) Todettiin, että leiritoimikunta (kesäleiri 2016) kokoontuu 25.2.

8) Päätettiin, että osallistumismaksu Kasvattajapäivään on 50€/jäsen ja 60€/ei –jäsen.

9) Päätettiin, että yhdistys tekee alustavan varauksen Hotelli Haagaan 5.11. pidettävään yhdistyksen 70 –vuotisjuhlaan. Samaisena päivänä on myös yhdistyksen syyskokous.

10) Keskusteltiin myyntiartikkelien hoitajan Katja Vottosen kehittämisajatuksista, jotka saivat johtokunnan tuen.

11) Todettiin saapunut ja lähtenyt posti.

12) Seuraava johtokunnan kokous on 25.2.2016.