JTO:n palaute (4.3.2021)

JTO:n palaute (4.3.2021)

Hallitus lähestyi loppuvuodesta kasvattajia kasvattajakirjeellä koskien Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO; 2018 – 2022), joka on päivitettävä vuoden 2021 kuluessa.

Kiitos palautteista! Tässä yhteenveto kommenteista:

TERVEYS
– Haaste terveystutkimusten määrän kasvattamisessa: koiranomistajat eivät koe tutkimuksia välttämättömiksi (näkyy jo nykytutkimuksissakin).
– Suositeltavia/ pakollisia: selkäkuvaus, purentaongelmien huomiointi.
– Keuhkosairauden geenitesti PEVISAan.
– PRA-tutkimuksen tukemista kannustettiin.
LUONNE
– Ongelma: Paukkuarkuuden lisääntyvä ilmeneminen.
– Pitäisikö LT olla pakollinen? Entä hyväksytty PK-koe?
– LT pois MVA:sta.
– Airis = monipuolinen harrastuskoira, mikä huomioitava kasvatustyössä.
JALOSTUS
– käyttö- / näyttelylinja => näin ei tulisi jaotella; käyttö-/ seurakoiralinja. TAI: EI eri linjoja!
– Jalostustarkastukset (ei pelkästään ulkomuoto), joissa hermorakenne ja käyttöominaisuuksien huomiointi.
– Enemmän kriittisyyttä ulkolaisten urosten käyttöön; jälkeläistarkastukset.
– Uroksen penturajoitukselle aikaraja, jotta jälkeläisiä ehdittäisiin riittävästi testata ennen uroksen seuraavia käyttöjä.
– Uroslista