Kevätkokous 2015

Kevätkokous 2015

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 22.2.2015 klo 14.00 Etelä-Hämeen Kennelpiirin kokous- ja koulutustiloissa Hämeenlinnassa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen avasi kokouksen. Vuosikokous valitsi kokoukselle puheenjohtajaksi Eila Uusi-Kouvon ja sihteeriksi Leena Lindholmin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Margit Haukka ja Anita Liiri.

Kokous todettiin lailliseksi ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin. Vuosikokoukselle ei ollut jätetty määräaikaan mennessä kirjallisia asioita.Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.