Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään lauantaina 5.11.2016 klo 15:00 Helsingissä Haagan VPK:n talolla osoitteessa Kylänevankuja 5, 00320 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat, eli kokous on vaalikokous, kokouksessa päätetään myös vuoden 2017 jäsenmaksujen suuruudet.

Yhdistyksen jäsenillä on sääntöjen mukaan mahdollisuus saada haluamansa asiat syyskokouksen käsiteltäväksi, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 29.10.2016 mennessä. Jotta jäsenen ehdottamasta asiasta voidaan tehdä päätös kokouksessa, esityksen tulee olla sellaisessa muodossa, että siitä voidaan päättää hyväksymällä tai hylkäämällä ehdotus.

Kokouksessa käsitellään ja hyväksytään seuraavalle viidelle (5) vuodelle Suomen Kennelliiton edellyttämä uuden mallirungon mukaan uusittu Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) sekä pentujen rekisteröinnin ehtona olevat Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) airedalenterriereille.

JTO:n esitys julkaistaan kotisivuilla heti kun yhdistyksen hallitus on sen käsitellyt.

Hallitus esittää, että PEVISA-ehdot pidetään toistaiseksi ennallaan, koska silmätutkimus on meneillään. Kun saamme tutkimustuloksia ja toivon mukaan myös geenitestin uudeksi jalostuksen työkaluksi, voimme esittää yleiskokoukselle muutosta olemassa oleviin ehtoihin.

Nykyiset PEVISA-ehdot:

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että vanhemmilla on astutushetkellä seuraavat voimassa- olevat tutkimustulokset:

– Lonkat: Kuvaus pakollinen. Kuvaustulos A-C. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

– Kyynärät: Kuvaus pakollinen.

– Silmät: Silmätutkimus pakollinen, astutushetkellä ei vanhempi kuin 12 kk. Jos koiralla on todettu KAT, PRA, gRD, tRD, sitä ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiralla on todettu mRD, on parituskumppanin oltava RD:n osalta terve.

Lisäksi on pysyvä poikkeuslupa ulkomaisille uroksille, jotka eivät täytä kaikkia rodun PEVISA- ehtoja. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta. Ei vaadita kyynärkuvausta tai silmätutkimusta. Kyynärkuvaamaton ulkomainen uros voidaan parittaa vain kyynärkuvaustuloksen 0 saaneen nartun kanssa ja silmätarkastamaton ulkomai- nen uros vain perinnöllisen kataraktan, PRA:n ja RD:n suhteen terveen nartun kanssa. Ulkomaisen uroksen englantilaiset lonkkalausunnot hyväksytään, jos koiran tulos on 16 pistettä tai vähemmän.

Jos yhdistelmä ei täytä kaikkia näitä ehtoja, Suomen Kennelliitolta voi anoa poikkeuslupaa kyseiselle yhdistelmälle. Lupa on oltava myönnetty ennen astutusta.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

TERVETULOA!