Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

 

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen,

joka pidetään lauantaina 11.11.2017 klo 15:00 Helsingissä Haagan VPK:n talolla osoitteessa

Kylänevankuja 5, 00320 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat, eli kokous on vaalikokous,

kokouksessa päätetään myös vuoden 2018 jäsenmaksujen suuruudet.

 

Yhdistyksen jäsenillä on sääntöjen mukaan mahdollisuus saada haluamansa asiat syyskokouksen

käsiteltäväksi, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 4.11.2017 mennessä.

Jotta jäsenen ehdottamasta asiasta voidaan tehdä päätös kokouksessa, esityksen tulee olla sellaisessa muodossa, että siitä voidaan päättää hyväksymällä tai hylkäämällä ehdotus.

 

Lisäksi syyskokouksen asiana on PEVISA –ohjelman hyväksyminen:

 

PEVISA

Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt airedalenterrierille seuraavan rotukohtaisen

PEVISA-ohjelman:

 

  • – Pentueen vanhemmilta vaaditaan ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvaus-

lausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmä-

tarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja

kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa

vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei astutus-

hetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta ja tRD:ta

sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen

kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, on paritus-

kumppanin oltava RD:n osalta terve.

 

Ohjelma on voimassa 1.1. – 31.12.2018 ja ohjelman voimassaolo jatkuu 1.1.2019 – 31.12.2022,

mikäli Kennelliittoon 18.5.2018 mennessä toimitetaan PEVISA-säännön vaatimukset täyttävä

rotujärjestön päätös ohjelman jatkumisesta.

 

Hallitus esittää edellä mainitun PEVISA-ohjelman hyväksymistä ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022.

 

 

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

 

 

TERVETULOA!

 

 

Hallitus