Laura Mäenpään hakemus

Laura Mäenpään hakemus

Laura Mäenpää oli tehnyt hakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) Saty ry:n ylimääräisen yhdistyksen kokouksen pitämisen velvoittamiseksi. Hakemus sisälsi myös kritiikkiä
kevään kokousten järjestelyistä. Aluehallintovirasto on hylännyt ko. hakemuksen 16.11.2023 ilmeisen perusteettomana. Juuri tämän vuoksi ei aluehallintovirasto edes kuullut Saty ry:tä.

Suomen Kennelliiton syysvaltuuston kokouksessa 26.11.2023 piti käsitellä airedalenterrierin muotovalioarvon perusteiden muuttamista niin, että luonnetesti ja käyttökoetulos poistettaisiin. Kokouksen aluksi ilmoitettiin, että asiaa ei voida ottaa käsittelyyn epäilyn sääntörikkomuksen vuoksi. Aluehallintovirasto oli kuitenkin jo 16.11.2023 antanut päätöksensä ilmeisen perusteettomasta hakemuksesta.

Kennelliiton hallituksen epäilylle ei siis ollut perusteita. Saty ry on ollut yhteydessä Suomen Kennelliittoon ja pyytänyt selvitystä asiasta.