PLN- selvityksestä 2022 alustavat tulokset Hgin yliopistosta

PLN- selvityksestä 2022 alustavat tulokset Hgin yliopistosta

Suomalaisesta populaatiosta prof. Hannes Lohen geenipankin näytteistä löytyi alla oleva määrä PLN -sairauden ( proteiinikato munuaisten kautta) tuloksia prosenttiosuuksina. Joitakin näytteitä tutkijat joutuvat vielä tarkastamaan, joten lopulliset osuudet saattavat muuttua hieman. Kaikkiaan 410 näytettä otettiin mukaan tutkimukseen.

PLN altistunut/sairas: 10%

PLN kantaja: 37%

PLN normaali: 46%

Näytteistä 6% oli epäselviä. Näitä tarkastetaan vielä ja varmastikin ainakin osa saadaan selvitettyä.

 

  • Jalostustoimikunta