PLN

PLN (Protein Losing Nephropathy, munuaisten proteiinikato) on yleinen sairaus rodussa ja oireettomia kantajia löytyy paljon. Vuonna 2013 USAssa tehtiin 221 airiksen PLN-tutkimus, jossa geneettisesti sairaita löytyi 8 % ja kantajia 28 %. Vuonna 2020 USAssa tehtiin uudelleen 297 airikselle kartoitus, jolloin geneettisesti sairaita löytyi 9 %, ja kantajia peräti 47%. Australiasta on kantautunut tietoja, että sairaus on siellä lisääntynyt.

Genoscoper Laboratories (MyDogDNA) on ystävällisesti antanut epävirallisia tietoja maailmalta noin 200 näytteestä, joista 4 % oli geneettisesti sairaita ja kantajia 23,5 %. Suomalaisia airiksia oli testattu 75 koiran osalta, joista löytyi myös 4% geneettisesti sairaita, mutta kantajia peräti 40%. Suomen kantajien korkea prosentti voi johtua koirien sukulaissuhteista. On tärkeä saada tuloksia laajemmasta aineistosta prosenttiosuuden vahvistamiseksi.

Jalostustoimikunta aloittaa 2022 Helsingin yliopiston prof. Hannes Lohen kanssa geenitutkimuksen PLN- geenitestillä biopankissa olevilla verinäytteillä. Testattavia geenimuunnoksia on kaksi. Biopankkiin on vuosien varrella kerätty muita projekteja varten n. 500 airiksen DNA-näytteet, joita käytetään tutkimuksessa.

Tutkimus on tärkeä ja kattavin maailmassa Lohen ryhmän laajan dna-näytemäärän ansiosta. Tutkimus tuo tietoa PLN geenimuunnosten yleisyydestä rodusta ja auttaa jalostustyössä. Tutkimus auttaa myös geneettisesti sairasta airista, sillä siirtymällä munuaissairauksien erityisruokaan, voi siirtää taudin ilmenemistä kauemmas koiran elinkaareen. Muutamia muitakin hoito-ohjeita on saatu USAsta, joilla voidaan hidastaa taudin puhkeamista.

Tutkimusta jatketaan tulosten perusteella esim. jalostustoimikunnan toimesta pitkittäisselvityksenä geneettisesti sairaita, kahta alleelia kantavien koirien ilmiasun, oireiden tai oireettomuuden seurannalla.