PRA/F-merkintä ja autosomaalinen resessiivinen periytyminen (9.5.2019)

PRA/F-merkintä ja autosomaalinen resessiivinen periytyminen (9.5.2019)

Hallitus on saanut useita kysymyksiä liittyen retinopatian/ PRA:n periytymiseen ja F-luvun määritykseen. Olemme valmistaneet oheisen tekstin ja sen tueksi kolme kaaviota. Kaavioista ensimmäinen kuvaa retinopatian/ PRA:n yhtä periytymismallia, autosomaalista resessiivistä. (Autosomaalinen = ei sukupuolikromosomiin sidottu. Resessiivinen = väistyvä, ts. ominaisuus näkyy vasta kun koiralla homotsygotia geeniparin suhteen). Kaksi muuta kaaviota kuvaavat esimerkinomaisesti tilanteen, jossa tulevan pentueen vanhempi saa joko F1- tai F2- merkinnän.
Mahdolliset kysymykset: saty.hallitus@gmail.com tai saty.jalostustoimikunta@gmail.com

AUTOSOMAALINEN RESESSIIVINEN.pdf

PRA kaavio F1.pdf

PRA kaavio F2.pdf

PRA/F-merkintä

PRA/F- merkinnällä kuvataan suoraan ylenevässä polvessa sitä sukupolvea, jossa pentueen vanhemmalla
on PRA:ta tai retinopatiaa sairastavan jälkeläisen vanhempi. Esim. F2-merkintä tarkoittaa, että kyseisen
koiran isoäidillä tai -isällä on PRA:ta tai retinopatiaa sairastava pentu.
Jos tulevan pentueen jommalla kummalla vanhemmista on PRA:ta tai retinopatiaa sairastava sisarus, on
näiden yhteinen vanhempi kantaja. Näin ollen tulevan pentueen vanhempi saa F1-merkinnän.
Jos tulevan pentueen vanhempien sisarus on jättänyt sairaan pennun, tällä ei ole vaikutusta ko. pentueen
F-merkintöihin.
Sairaan koiran kaikki jälkeläiset ovat kantajia.
PRA:ta/ retinopatiaa on monta eri tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla
useita eri muotoja. PRA voi esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen. Airedalenterriereillä periytymistapaa ei vielä tunneta.
Asiasta on tutkimus meneillään ja näytteitä on tärkeää kerätä lisää.
Lisätietoja: https://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/silmasairaudet/verkkokalvon-rappeuma/