Sääntömääräinen syyskokous 11.11.2017, pöytäkirja

Sääntömääräinen syyskokous 11.11.2017, pöytäkirja

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 11.11.2017 klo 15:00

Paikka: Haagan VPK:n talo, Kylänevankuja 5, 00320 Helsinki

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kemppainen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:30.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kemppainen.

 

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Kokous valitsee kokoukselle sihteerin.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Lindholm.

 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistuja- lista liitteenä. Kokoukseen osallistui seitsemäntoista (17) jäsentä. LIITE 1.

 

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (3) valinta

Esitys: Kokous valitsee pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (3).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Levänen ja Paula Hiltunen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Levänen, Paula Hiltunen ja Jenna Permanto.

 

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen. LIITE II

 

7. Hallituksen varsinaisten jäsenten (2) ja varajäsenen (1) valinta vuosiksi 2018 – 2020

Erovuorossa;

– varsinaiset jäsenet Paula Hiltunen ja Pirjo Hjelm

– varajäsen Tarja Kallio

Esitys: Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Päätös: Seuraavaksi kolmivuotiskaudelle ehdotettiin ja valittiin Paula Hiltunen ja Pirjo Hjelm varsinaisiksi jäseniksi sekä Jenna Permanto varajäseneksi. Muita ehdotuksia ei tullut.

 

8. Yhdistyksen toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta

Esitys: Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2018

Päätös: Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin Harry Antson ja Maria Leutola sekä varatoiminnantarkastajiksi Tiina Ilola ja Ann-Mari Särömaa.

 

9. Jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2018

Esitys: Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan

Päätös: Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksut vuodelle 2018; vuosijäsen 28€, perhejäsen 5€ ja ainaisjäsen 280€, kannatusjäsenet; yksityinen henkilö 20€ ja yritykset 100€.

 

10. PEVISA-ohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022

Esitys: Hallitus esittää, että syyskokous päättää esittää Suomen Kennelliitolle, että PEVISA-ohjelmaa jatkettaisiin ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022.

Päätös: Syyskokous päätti yksimielisesti jatkaa PEVISA-ohjelmaa ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022.

Esitys: Syyskokoukselle ei tullut määräpäivään mennessä mainittuja asioita.

Päätös: Ei käsiteltäviä asioita.

 

12. Muut mahdolliset asiat, ilmoitusasiat, tiedustelut, aloitteet, joista ei tässä kokouksessa voi tehdä päätöstä.

1) Puheenjohtaja ilmoitti, että testamentilla saatu Skogsliden-niminen kiinteistö on myyty 2.10.2017.

2) Puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus on kokouksessaan 7.11. hyväksynyt Taina Lundelinin omakatteisen testamenttirahaston säännöt. Säännöt käytiin läpi, niistä keskusteltiin.

3) Paula Hiltunen ilmoitti, että pääkaupunkiseudulla alkaa kevättalvella hallikoulutus (rally-toko, arkitottis), toteutetaan kolmen kerran kokeiluna.

4) Tuotiin esiin toimikuntien perustaminen, mm. koulutustoimikunta.

 

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Jukka Kemppainen                        Leena Lindholm

kokouksen puheenjohtaja              kokouksen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.:n sääntömääräisen syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Riitta Levänen                                Paula Hiltunen

pöytäkirjan tarkastaja                    pöytäkirjan tarkastaja

 

PS. Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu.