Syyskokouksen (1.10.2022) päätöksiä

Syyskokouksen (1.10.2022) päätöksiä

– hallituksen puheenjohtajaksi (yhdistyksen puheenjohtaja) valittiin vuosiksi 2023-2024
Jukka Kemppainen, muita esityksiä ei ollut
– hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2023-2025 Sari Hämäläinen ja Anita Franklin,
muita esityksiä ei ollut
– hallituksen varajäseneksi valittiin vuosiksi 2023-2025 Tuula Parkkonen-Suhonen ja
varajäseneksi vuosiksi 2023-2024 Jukka Rajala ( Anita Franklinin tilalle), muita esityksiä ei ollut
– toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Hannele Vihervaara ja Mirjami Huttunen,
varatoiminnantarkastajaksi Tina Taivaloja
– jäsenmaksuiksi vuodelle 2023 päätettiin: vuosijäsen 35€, perhejäsen 9€, pentujäsen 17€,
ainaisjäsen 350€, kannatusjäsen 27€ (yksityinen) ja 130€ (yritys)
– vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 liitteen mukaisesti
– vahvistettiin talousarvio vuodelle 2023 liitteen mukaisesti
– vahvistettiin rahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 liitteen mukaisesti
– vahvistettiin PEVISA-ohjelma liitteen mukaisesti
– todettiin, ettei syyskokoukselle ole osoitettu 15.9.2022 mennessä asioita ja esityksiä