Syyskokous 15.11.2015

Syyskokous 15.11.2015

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä lauantaina 15.11.2015
klo 15:00.

Syyskokous valitsi kokoukselle puheenjohtajaksi Jukka Kemppaisen ja sihteeriksi
Leena Lindholmin.

Kokous todettiin laillisesksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Hiltunen ja Ritva Levänen.

Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:
Johtokunta
– yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kemppainen, kaudelle 2016
– erovuorossa oli varsinainen jäsen Leena Lindholm, hänet valittiin jatkoon
kolmeksi vuodeksi
– varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pirkko Eloranta kolmeksi vuodeksi (kesken
kauden eronneen Jaana Sihvon) tilalle sekä Paula Hiltunen kahdeksi vuodeksi
(kesken kauden eronneen Eila Uusi-Kouvon) tilalle. Lisäksi valittiin varajäseneksi
Katja Vottonen kolmeksi vuodeksi (kesken kauden eronneen Pipsa Luodelahden)
tilalle.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Harry Antson ja Ritva Pesonen ja varatarkastajiksi Tiina
Ilola ja Leena Laalahti.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan; vuosijäsen 25€, perhejäsen 4€ , ainaisjäsen 250€ (liittymismaksu 0€).

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömuutosehdotukset. Syyskokous hyväksyi sääntöehdostukset, ainoa lisäys joka tehtiin kohtaan 4§ – lisättiin kannatusjäsenet.

Syyskokoukselle ei ollut jätetty määräaikaan mennessä kirjallisia asioita.

Kokoukseen osallistui yhteensä19 jäsentä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40.

Leena Lindholm
sihteeri