Tiedonanto Kennelliiton Suomen muotovalioarvon päätöksestä 26.5.2024

Tiedonanto Kennelliiton Suomen muotovalioarvon päätöksestä 26.5.2024

Muotovalioarvosäännön (FI MVA) hyväksyminen

 

Kennelliiton kevätvaltuusto hyväksyi 26.5.2024 airedalenterrierin Suomen

muotovalioarvosäännön muutosesityksen, jonka Suomen Airedalenterrieri-

yhdistys ry:n vuosikokous keväällä 2023 oli päättänyt esittää Kennelliitolle.

 

Hyväksytyn päätöksen mukaan muotovalioarvosääntöön airendalenterriereille

tuli ” ei koepalkintovaatimuksia” ( aiempi sääntökohta kuului: ” hyväksytty

luonnetesti tai koulutustunnus 1-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR)

kokeessa” ).

 

Hyväksytty päätös tulee voimaan 1.1.2025. Valioarvosääntö on voimassa vähintään 

viisi (5) vuotta voimaantulopäivästä lukien, eikä sinä aikana muutosesityksiä

käsitellä.

 

Valionarvo on anottava koiralle viimeistään viisi (5) vuotta viimeisestä siihen

oikeuttavasta tuloksesta, jonka jälkeen sitä ei enää myönnetä.

 

Suomen muotovalioarvoon (FI MVA) vaaditaan vähintään kolme sertifikaattia

näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifi-

kaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk.