Vuosikokous to 13.8.2020

Vuosikokous to 13.8.2020

KOKOUSKUTSU

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y.:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen torstaina 13.8.2020 klo 18.30. Osoite: Turun AKK auditorio, Artukaistentie 13, 20240 Turku.
(Aiemmin päätetty vuosikokous jouduttiin siirtämään koronaviruspandemian vuoksi)

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat.
Kokouksessa näiden sääntöjen määräämien asioiden lisäksi valitaan yhdistyksen hallitukseen varajäsen vuosiksi 2020-2021, päätetään yhdistyksen säännöistä ja tehdään päätös uudesta kunniajäsenestä. Kevätkokouksen asialistan asia (§14) ”Rahaston varojen sijoittaminen” pidetään asialistalla. Kyseisen pykälän kohdalla hallituksen esitys tulee olemaan: ”Kevätkokous keskustelee rahaston varojen sijoittamisesta.”

Yhdistyksen jäsenillä on ollut sääntöjen mukaan mahdollisuus saada haluamansa asia vuosikokouksen käsiteltäväksi. Asioista on pitänyt ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle 15.2.2020 mennessä (12§). Näitä asioita ei ole tullut.
Käsiteltävät asiat on julkaistu etukäteen kotisivuilla os. www.airedalenterrieri.fi
Palkintojen jako vuoden 2019 ansioituneille on ennen kokousta.
Hallitus toivoo, että kiertopalkinnot toimitettaisiin kokouspaikalle. Palkintoja ei enää lähetetä jälkikäteen, vaan ne tulee noutaa kokouspaikalta.
Kahvitarjoilua ei poikkeuksellisesti järjestetä.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Kokouksen sihteerin valinta
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  6. Kokouksen työjärjestys
  7. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastuskertomus
  8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 tilivelvollisille
  9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  10. Talousarvio vuodelle 2020
  11. Hallituksen varajäsenen valinta vuosille 2020 -2021
  12. Yhdistyksen säännöt
  13. Uusi kunniajäsen
  14. Rahaston varojen sijoittaminen
  15. Kokoukselle määräaikaan mennessä tulleet aloitteet / ei ole tullut
  16. Ilmoitusasiat ja tiedustelut
  17. Kokouksen päätös

Kevätkokouksen esityslistan päätösesitykset ja liitteet.pdf

TERVETULOA