Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 1.10.2022 (esityslista + liitteet lisätty 22.9.2022)

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 1.10.2022 (esityslista + liitteet lisätty 22.9.2022)

KOKOUSKUTSU

Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous on lauantaina 1.10.2022 klo 14, osoite on Laakavuorenkuja 2 E (kerhohuone) 00970 Helsinki. Kokous on hybridikokous. ” Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen julkaisussa ja yhdistyksen internetsivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.” (yhdistyksen säännöt 10§)

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 11 mainitsemat asiat, lisäksi esityslistalla on
yhdistyksen PEVISA-ohjelma. PEVISAN kohdalla hallituksen ehdotus on:

Pentueen vanhemmilta vaaditaan ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste on C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran
kanssa.

Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa,
PRA:ta, gRD:ta, tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ” muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, on parituskumppanin oltava RD:n osalta terve.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
Ei vaadita kyynärkuvausta tai silmätutkimusta. Kyynärkuvaamaton ulkomainen uros voidaan
parittaa vain kyynärkuvaustuloksen 0 saaneen nartun kanssa ja silmätarkastamaton ulkomainen
uros vain perinnöllisen kataraktan, PRA:n ja RD:n suhteen terveen nartun kanssa. Ulkomaisen
uroksen englantilaiset lonkkalausunnot BVA -lausunnossa saa olla korkeintaan 10 pistettä / lonkka.
Koirat, joilla on 11-16 pistettä pitää parittaa A- tai B- lonkkaisen kanssa ( 2 pentuetta ).” (ehdotus on sama kuin nyt voimassa oleva PEVISA)

Näiden lisäksi mahdolliset jäsenistöltä tulleet asiat, joiden on oltava kirjallisena hallituksella 15.9.
2022 mennessä.

Jotta kokoukseen (nettikokous) voi osallistua, tulee jäsenen ilmoittautua etukäteen osoitteessa
saty.sihteeri @gmail.com viimeistään 23.9.2022. Tämän jälkeen saat linkin viimeistään 30.9.2022 mennessä sähköpostiisi. Ilmoittautumisen yhteydessä on myös ilmoitettava mahdolliset valtakirja-
edustukset, valtakirjapohjan voit tulostaa yhdistyksen kotisivuilta.

”Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen saa yhdistyksen kokouksissa edustaa valtakirjalla korkeintaan yhtä (1) muuta yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.” (yhdistyksen säännöt 9§)

Jotta kokoukseen voi osallistua, täytyy vuoden 2022 jäsenmaksu olla maksettu.

Kokouspaikalla on tarvittava tekninen henkilöstö. Yhdistys toivoo kaikilta ennakkoilmoittautumista
huolimatta siitä, että paikan päälle jäsenet voivat tulla muutenkin.

Kokouksen esityslista liitteineen julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla 23.9.2022.

Tervetuloa kokoukseen!

HALLITUS

syyskokous 1.10.2022 esityslista + liitteet