Yhdistyksen syyskokous 27.11.2021 (13.11.2021)

Yhdistyksen syyskokous 27.11.2021 (13.11.2021)

Aika 27.11.2021 klo 10.00
Paikka Laakavuorenkuja 2, TEAMS-ETÄKOKOUS
Läsnäolijat kirjataan osallistujalistaan

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jenna Permanto
3. Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Sari Hämäläinen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkirjeessä 2/2021,
10.11.2021 postitse että sähköisesti. Kokouskutsu on ollut esillä myös Karvakuonossa 3/2021 ja
yhdistyksen kotisivuilla
5. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla hoitavat tarvittaessa ääntenlaskun
6. Kokouksen työjärjestys
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
7. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta vuosiksi 2022–2024
Esitys: Valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa Pirkko Eloranta ja
Tiina Ilola
8. Hallituksen varajäsenen valinta vuosiksi 2022–2024
Esitys: Valitaan yksi (1) varajäsen erovuorossa olevan Noora Schavikin tilalle
9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022
Esitys: Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022
10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma Liite 1 (pdf)
11. Talousarvio vuodelle 2022
Esitys: Hyväksytään talousarvio Liite 2 (pdf) 
12. Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
Esitys: Hyväksytään testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio Liite 3 (pdf)
13. SATY ry:n arvot
Esitys: Käydään läpi ja hyväksytään Liite 4 (pdf)
14. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
Esitys: Hallitus ei esitä jäsenmaksuihin muutosta
15. Yhdistyksen säännöt
Esitys: Hallitus esittää yhdistyksen sääntöihin 10§ lisättävän lauseen: ” Yhdistyksen varsinaisiin
vuosikokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteyksin kulloinkin mainitulla tavalla.”
16. Uusi kunniajäsen
Esitys: Hallitus esittää uudeksi kunniajäseneksi Kirsi Sainiota
17. Jäsenten aloitteet ja asiat
Varsinaisia aloitteita ei ole tullut määräaikaan mennessä, mutta jäseneltä on tullut pyyntö avoimeen
keskusteluun, 1) mitä jäsenet haluavat/toivovat yhdistykseltä ja 2) mitä hallituksen jäsenet
antavat/tuovat yhdistykselle
18. Muut asiat ja ilmoitukset
19. Kokouksen päättäminen
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen