Airiksen terveys

Terveys

Airedalenterrieri on perusterve rotu. Sen ulkomuodossa ei ole liioiteltuja piirteitä, jotka altistaisivat sairauksille. Neurologisia sairauksia on tavattu vähän. Omistajaa suositellaan otattamaan lonkka-, kyynär- ja silmätutkimukset. DNA- testauksella voidaan välttää useimpien sairauksien siirtyminen seuraavalle sukupolvelle.

Yleisimpiä airedalenterrierillä esiintyviä vikoja ja sairauksia

Rotyhdistyksen jalostustoimikunta ylläpitää listaa rodun erilaisista vioista ja sairauksista. Jos omistamallasi airedalenterrierillä on todettu jokin vika tai sairaus, ilmoita siitä sähköpostilla osoitteeseen saty.jalostustoimikunta@gmail.com. Kiitos!

Luusto ja nivelet

Lonkkavika

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Lonkkanivelen kasvuhäiriö voi johtaa nivelrikkoon. Airedalenterrierin jalostuksessa voi käyttää A,B ja rajallisesti C-lonkkaa (ks.Pevisa). Pelkkä lonkkalausunto ei kuitenkaan tee koiraa sairaaksi, vasta oireet tekevät. Nykytietämyksen mukaan lonkkavika on monigeenisesti periytyvä ja ympäristötekijöillä (ravinto, liikunta) on myös suuri vaikutus siihen, minkä-asteinen lonkkavika koiralle kehittyy. Lonkat kuvataan jalostusta varten.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö

Kyynärnivelen kasvuhäiriöissä (engl. elbow dysplasia, ED) oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tosin jotkut yksilöt saattavat elää pitkään ilman oireita. Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Useimmiten kyynärniveleen kehittyy nivelrikkoa. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat ylipainon välttäminen, raskaan liikunnan rajoitus ja tarvittaessa käytetään tulehduskipulääkkeitä eläinlääkärin ohjeistuksella. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteen koostumusta parantavia lääkkeitä ja ravintolisiä. Airedalenterrierillä kyynärnivelet kuvataan jalostusta varten.

Perinnölliset silmäsairaudet

Distichiasis/ ektooppinen cilia

Distichiasis eli ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia). Yleensä tapaukset eivät aiheuta koiralle vaivaa, mutta monta, vahvaa ripseä saattaa aiheuttaa silmään hankausta. Oireilevalta koiralta ripsiä voi poistaa pysyvästi polttamalla tai leikkauksella.

HC, perinnöllinen harmaakaihi (Hereditary Cataract)

Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu ’opaalinharmaaksi’. Näkökykyyn se ei vaikuta. Kaihi leikkaushoidon edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve.

Etenevä verkkokalvon surkastuma PRA/ airedalenterrierin retinopatia

PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Airedalenterrieri on ollut vuodesta 2015 mukana Helsingin yliopiston tutkimusprojektissa, jossa Hannes Lohen tutkimusryhmä etsii geenivirhettä, joka aiheuttaa PRA:ta airedalenterrierillä.

Retinan dysplasia

RD (retinan dysplasia eli verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö) jaetaan kolmeen muotoon, multifokaaliin (mRD), geografiseen (gRD) ja totaaliseen (tRD). mRD:ssa verkkokalvolla näkyy yksittäisiä poimuja, jotka syntyvät verkkokalvon paikallisen virhekehityksen seurauksena. mRD ei vaikuta näkökykyyn ja mRD-muutokset eivät pahene iän myötä, vaan saattavat osittain hävitä näkyvistä vanhemmiten, joten mRD muutosta kantavaa saa jalostuksessa terveen yksilön kanssa.
Jalostuskoirien silmät tarkistetaan vuosittain. Tarkistutathan sinäkin oman koirasi silmät, kiitos!

 

Allergiat/atopia, iho-ongelmat

Allergiat ovat yleisin syy eläinlääkärikäyntiin. Osa ihottumista oli allergiasta johtuvia, osa hormoniperäisiä tai ärsytyksestä (trimmaus, uinti, jne.) johtuvia. Allergiat altistavat ihotulehduksille, myös hotspotille. Allergisen koiran ihon suojakerros on puutteellinen ja mikrobit pääsevät helposti lisääntymään iholla. Kutina on monesti pitkittynyttä, ja johtaa jatkuvaan nuolemiseen ja raapimiseen. Ruoka-allergioissa ja atopioissa ihoreaktiota voidaan hillitä ruokavaliolla, rasvahappolisillä, pesuilla ja lääkityksillä. Myös siedätyshoito on koirilla mahdollinen.

Sisäelinsairaudet

Keuhkosairaus (LAMP3)

Pennun keuhkot eivät ole kehittyneet tarpeeksi syntymän hetkellä. Sairaus havaitaan vastasyntyneillä pennuilla. Suurin osa pennuista menehtyy muutaman päivän sisällä syntymästä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että yhden geenin virhe aiheuttavaa kehityshäiriön, josta kuolema johtuu. Keuhkosairauteen on olemassa geenitesti, jota käytetään jalostuksessa.

PLN munuaissairaus

Perinnölliseksi progressiivinen nefropatia, munuaisten proteiinikato on synnynnäinen, etenevä munuaissairaus, joka johtaa lopulta kuolemaan. Sairauden oireita ovat mm. oksentelu, ruokahaluttomuus, laihtuminen, lisääntynyt jano ja lisääntynyt virtsaaminen, ripuli ja kuivuminen. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta erilaisia oireita voidaan lievittää eläinlääkärin ohjeen mukaan. Airedalenterrierillä PLN on tällä hetkellä tutkijoiden kiinnostuksen alla, koska sairauteen on löydetty geenitesti. Tarvitaan vielä paljon tutkimusta, että kokonaisuus sairauden osalta airedalenterrierillä on kartoittu.

Muita sairauksia ja vikoja
Seuraavia sairauksia ja vikoja on esiintynyt airedalenterrierillä: kivesviat, napatyrät, häntämutkat, purentavirheet, faktori VII ja hemophilia B verenvuototaudit, sydänvikoja, Cushingin syndrooma, Addisonin tauti, legg-perthes, syöpäsairauksia, epilepsia, haimatulehdus, von Willebrandin tauti 1, kilpirauhasen vajaatoiminta, Addisonin tauti ja trombosytopenia eli verihiutale- niukkuus, SLO, IMHA, AIHA, corneal dystrophy, pannus, glaukooma ja episkleriitti.