Pentulistakriteerit

Pentulistakriteerit

Kasvattaja on Satyn jäsen

  • pentueet täyttävät PEVISAN ehdot.
  •  vastuullinen kasvattaja pyrkii  noudattamaan JTOn ( jalostuksen tavoiteohjelman ) suosituksia rodun jalostamiseksi.
  • jalostustoimikunta voi harkintansa mukaan painaviksi katsomistaan syistä poiketa näistä vaatimuksista rodun jalostuskelpoisen populaation säilyttämiseksi.
  • suositellaan DNA- testin käyttämistä.

Pevisa 2018-2022

Rotukohtaiset erityisehdot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2018-2022

Jalostuksen tavoiteohjelma 2023-2027  (Hyväksytty SKL:n jalostustieteellisessä toimikunnassa 21.6.2022)

  • jalostukseen ei tulisi käyttää alle 3- vuotiaita koiria
  • uroksen jälkeläismäärän ei tulisi ylittää 30 pentua
  • DNA- testi ( proteiinikato munuaisten kautta PLN, keuhkosairaus LAMP3, selkäydinrappeuma DM, verenvuototauti Hemophilia B )

 

Pentulistan vaatimukset ovat:

  •  Viralliset lonkka-, kyynär- ja silmätutkimukset.
  • Lisäksi vähintään yksi (1) seuraavista kuudesta (6) hyväksytysti suoritettuna: LTE, MH, Käyttäytymisen jalostustarkastus (myöhemmin), Ulkomuodon jalostustarkastus (myöhemmin), Koetulos, Näyttelytulos.Koetuloksiksi hyväksytään kaikki Kennelliiton viralliset koetulokset.
  • Pentulistan ylläpitäjälle on toimitettava ulkomaisen uroksen terveystiedot

Koirarekisteriohje 2017-2022

Ulkomaisten lonkkakuvauslausuntojen hyväksyminen

Pentueen rekisteröinti