Pentulistakriteerit

Pentulistakriteerit

Kasvattaja on Satyn jäsen. Pentueet täyttävät PEVISAN ehdot, ja kasvattajien työtä rodun jalostamiseksi ohjaa Jalostuksen tavoiteohjelma. Suositellaan DNA- testin käyttämistä. Jalostustoimikunta voi harkintansa mukaan painaviksi katsomistaan syistä poiketa näistä vaatimuksista rodun jalostuskelpoisen populaation säilyttämiseksi.

 

Pentulistan vaatimukset ovat:

Viralliset lonkka-, kyynär- ja silmätutkimukset.

Lisäksi vähintään yksi (1) seuraavista kuudesta (6) hyväksytysti suoritettuna:

LTE, MH, Käyttäytymisen jalostustarkastus, Ulkomuodon jalostustarkastus, Koetulos, Näyttelytulos.

Koetuloksiksi hyväksytään kaikki Kennelliiton viralliset koetulokset.

Ulkomaisen koiran kohdalla hyväksytään ko. maan vastaava tulos:

Virallinen lonkkatulos ja yksi vapaavalintainen luonne-, koe-, tai näyttelytulos.

 

 

Jalostuksen tavoiteohjelma 2018-2022

Pevisa 2018-2022

Pevisa-säännöt (PDF)

Pevisa ja rotukohtaiset erityisehdot

Koirarekisteriohje 2017-2022

Ulkomaisten lonkkakuvauslausuntojen hyväksyminen

Pentueen rekisteröinti