Pentueet

Pentulistakriteerit

Kasvattaja! Tarkistathan ennen astutusta, että yhdistelmä täyttää Kennelliiton PEVISA-määräykset kaikilta osin, ja on siten rekisteröintikelpoinen. Tarvittaessa ota yhteyttä jalostustoimikuntaan.
PEVISA 2018-2020

Suomen Airedalenterrieriyhdistyksen pentulistalle otetaan pentueita seuraavien kriteerien mukaan:

 • Astutukset: Jos arvioidusta syntymäajasta on kulunut kaksi viikkoa eikä kasvattaja ole ilmoittanut tapahtuneesta, astutus poistuu automaattisesti (esim. viikolla 8 oletettu pentueen syntyminen ilmoitettava viimeistään viikolla 10).
 • Syntyneet pentueet: Syntyneet pentueet poistetaan listalta kolmen kuukauden iän jälkeen, ellei kasvattaja ilmoita jäljellä olevien pentujen määrää kahden viikon välein.
 • Kasvattajan pitää olla Suomen Airedalenterrieriyhdistyksen jäsen.
 • Vanhemmilla on oltava ennen astutusta virallinen lonkka- ja kyynärkuvaustulos. Listalle hyväksytään A- ja B-lonkkaisten vanhempien pentueet. Jos toinen vanhemmista on C-lonkkainen, toisen on oltava tulokseltaan joko A- tai B-lonkkainen. Lisäksi C-lonkkaisen kyseessä ollen on yhdistelmän täytettävä ainakin toinen seuraavista kriteereistä:
 1. kyseisen koiran tutkituista vanhemmista, isovanhemmista, täyssisaruksista ja jälkeläisistä on lonkkavikaisia alle 20 %
 2. pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvo astutushetkellä on vähintään 101.

Ulkomaisten urosten kohdalla hyväksytään ko. maan virallinen tulos.

 • Astutushetkellä Suomessa asuvilta koirilta vaaditaan virallinen silmäpeilauslausunto, joka on enintään 12 kk vanha. Sillä ei saa olla näkökykyyn vaikuttavaa tai  kipua aiheuttavaa silmäsairautta.
 • Yhdistelmää ei hyväksytä pentulistalle, jos jompikumpi vanhemmista sairastaa resessiivisesti yhdessä geeniparissa periytyväksi tunnettua sairautta.
 • Urosten liikakäytön estämiseksi suositellaan uroksen pentumäärän ylärajaksi 30 pentua. Kun jälkeläisten keski-ikä on vähintään kolme vuotta ja niistä on riittävästi tutkittua terveystietoa, urosta voidaan käyttää harkiten jalostukseen. Mikäli uroksen jälkeläismäärä on 5 % kymmenen vuoden keskimääräisestä pentumäärästä, jalostustoimikunta puuttuu tilanteeseen. Jos tätä suositusta ei noudateta, pentuetta ei
  hyväksytä yhdistyksen pentulistalle.
 • Vanhemmilla pitää olla vähintään arvosana H (Hyvä) näyttelystä.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2018
Pevisa 2018-2020
Pevisa-säännöt (PDF)