Pentueet

Pentulistakriteerit

Kasvattaja! Tarkistathan ennen astutusta, että yhdistelmä täyttää Kennelliiton PEVISA-määräykset kaikilta osin, ja on siten rekisteröintikelpoinen. Tarvittaessa ota yhteyttä jalostustoimikuntaan.
PEVISA 2018-2022

Astutukset: Jos arvioidusta syntymäajasta on kulunut kaksi viikkoa eikä kasvattaja ole ilmoittanut tapahtuneesta, astutus poistuu automaattisesti (esim. viikolla 8 oletettu pentueen syntyminen ilmoitettava viimeistään viikolla 10).

Syntyneet pentueet: Syntyneet pentueet poistetaan listalta kolmen kuukauden iän jälkeen, ellei kasvattaja ilmoita jäljellä olevien pentujen määrää kahden viikon välein.

Kasvattajapäivän 2018 toivomuksesta pentulistalle hyväksytään kaikki PEVISA-ehdot täyttävät pentueet siten, että erotellaan ”Pentulistakriteerit täyttävät pentueet” ja ”PEVISAn täyttävät pentueet”. Pelkästään PEVISAn täyttävien osalta merkitään, miksi pentue ei täytä a.o. kriteerejä.

Suomen Airedalenterrieriyhdistyksen pentulistalle otetaan pentueita seuraavien kriteerien mukaan:

  • Kasvattajan pitää olla Suomen Airedalenterrieriyhdistyksen jäsen.
  • Vanhemmilla on oltava ennen astutusta virallinen lonkka- ja kyynärkuvaustulos. Listalle hyväksytään A- ja B-lonkkaisten vanhempien pentueet. Jos toinen vanhemmista on C-lonkkainen, toisen on oltava tulokseltaan joko A- tai B-lonkkainen. Lisäksi C-lonkkaisen kyseessä ollen on yhdistelmän täytettävä ainakin toinen seuraavista kriteereistä:
  1. kyseisen koiran tutkituista vanhemmista, isovanhemmista, täyssisaruksista ja jälkeläisistä on lonkkavikaisia alle 20 %
  2. pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvo astutushetkellä on vähintään 101.

Ulkomaisten urosten kohdalla hyväksytään ko. maan virallinen lonkka- ja kyynärkuvaustulos.

  • Astutushetkellä Suomessa asuvilta koirilta vaaditaan virallinen silmäpeilauslausunto, joka on enintään 12 kk vanha. Sillä ei saa olla näkökykyyn vaikuttavaa tai  kipua aiheuttavaa silmäsairautta.
  • Yhdistelmää ei hyväksytä pentulistalle, jos jompikumpi vanhemmista sairastaa resessiivisesti yhdessä geeniparissa periytyväksi tunnettua sairautta.
  • Urosten liikakäytön estämiseksi suositellaan uroksen pentumäärän ylärajaksi 30 pentua. Kun jälkeläisten keski-ikä on vähintään kolme vuotta ja niistä on riittävästi tutkittua terveystietoa, urosta voidaan käyttää harkiten jalostukseen. Mikäli uroksen jälkeläismäärä on 5 % kymmenen vuoden keskimääräisestä pentumäärästä, jalostustoimikunta puuttuu tilanteeseen. Jos tätä suositusta ei noudateta, pentuetta ei
    hyväksytä yhdistyksen pentulistalle.
  • Vanhemmilla pitää olla vähintään arvosana H (Hyvä) näyttelystä.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2018

Pevisa 2018-2022

Pevisa-säännöt (PDF)